لیست محصولات

ليست سبزی ها و گل های موجود در شرکت تعاوني کشاورزي جهان سبز زاينده رود

رديفبذور گلهای زینتی و دارویی بسته بندیبذور سبزیجات بسته بندی خانگیبذور سبزیجاتبذور علو فه ای

نام نهال

رقم

نام نهال

رقم

1 ناز خیار جعفری یونجه همدانی سیب

ردوگلدن-گلاب کهنز(پاییزه)-گلاب سلطانی(بهاری)

صنوبر

1ساله-2ساله


2 اهار گوجه مرزه یونجه یزدی هلو

انجیری-زعفرانی-آلبرتا

سنجد

1ساله-2سال

3 اطلسی مرزه ریحان سبز یونجه رهنانی شلیل رد گل زیتون تلخ  

2 ساله

4 ختمی تربچه ریحان بنفش چغندر علوفه ای آلبالو مجاری عرعر  2ساله
5 بنفشه شوید تره بومی شبدر برسیم گیلاس تکدانه زبان گنجشک  2ساله
6 جعفری گشنیز پیازچه شبدر ایرانی آلو

قطره طلا- بخارا- سیاه

انواع گل رز  ایرانی-خارجی
7 همیشه بهار کاهو شاهی سودانگراس آلوچه

برقانی

کبوده  1ساله-2ساله
8 رعنا زیبا اسفناج تربچه اسپرس آلوچه سبز گوجه سبز چنار  1ساله-2ساله
9 لاله عباسی شاهی شوید خللر زرد آلو

آصفی - سلطنتی

افرا  2ساله
10 تاج خروسی تره بومی گشنیز ماش گلابی شامیوه(اسپادانا) سرو  شیراز-نقره ای
11 چمن دایکوندرا پیازچه اسفناج ماشک زراعی به پایه گویج اصفهان -  -
12 بابونه اروپایی جعفری شنبلیله بومی ماشک اردبیلی انار

شهرضا-نی ریز

-  -
13 گلرنگ فلفل دلمه ای خرفه ارزن ریز گردو

خوشه ای(اسرائیلی)-بومی-تویسر کان

-  -
14 کرچک فلفل قلمی - تخم جارو بادام فرانسوی - منقا -  -
15 - کدو طبی - منداب مو

انواع قلمه ریشه دار

-  -
16 - ریحان سبز - - توت ارقام پیوندی -  -
17 - ریحان بنفش - - پسته - -  -


ليست کودهای موجود در شركت تعاوني كشاورزي جهان سبز زاينده رود

رديف نام

کاربرد و عناصر تشکیل دهنده

ردیفنام

کاربرد و عناصر تشکیل دهنده

1  سولفات روی  میکرو – ریز مغذی 13  تریوفرت20-20-20  20٪ازت+20٪فسفر+20٪پتاسیم جهت محلول پاشی و مصرف خاکی(اسپانیا)
2  سولفات منگنز  میکرو – ریز مغذی 14  تریوفرت19-19-19  19٪ازت+19٪فسفر+19٪پتاس+25/7٪سولفور+1٪منیزیم به همراه ریزمغذی کلاته جهت مصرف خاکی و محلول پاشی(امارات متحده)
3  سولفات آهن  میکرو – ریز مغذی 15  تریوفرت35-5-15  15٪ازت+5٪فسفر+35٪ پتاسیم به همراه ریزمغذی کلاته جهت مصرف خاکی ومحلول پاشی(امارات متحده)
4  سولفات مس  میکرو – ریز مغذی 16  نیترات کلسیم(هلیو پتاس)  5/15٪نیتروژن+کلسیم5/27٪ جهت محلول پاشی و مصرف خاکی(فرانسه)
5  سولفات منیزیم  میکرو – ریز مغذی 17  نیترات پتاسیم(هلیوپتاس)  13٪نیتروژن+46٪ پتاسیم جهت محلول پاشی و مصرف خاکی(فرانسه)
6  گوگرد بنتونبت دارگرانوله  85٪ گوگرد 18  سولوپتاس(هلیوپتاس)  50٪ پتاس +46٪سولفات جهت محلول پاشی و مصرف خاکی
7  گوگرد میکرونیزه(پودری)  99٪ گوگرد 19  منوپتاسیم فسفاتMKP  0٪ ازت +52٪فسفر+34٪ پتاسیم جهت محلول پاشی و مصرف خاکی(فرانسه)
8  گوگرد الی گرانوله(حیوانی)  25٪-30٪ گوگرد+مواد آلی 20  نیترات منیزیم(هلیوپتاس)  7/10٪ نیتروژن+15٪ منیزیم مصرف خاکی(فرانسه)
9  کود میکرو کامل معدنی

(مس-اهن-منگنز-منیزیم-روی)

جهت کلیه باغات ومزارع کاملا محلول در آب
21  اسید بوریک  میکرو – ریز مغذی
10  کود ماکرو کامل آبیاری(ریزمغذی+Npk)

(ازت-فسفر-پتاس-منگنز-منیزیم-روی-اهن)

جهت کلیه باغات ومزارع کاملا محلول در آب
22  کود گاوی پوسیده  قابل مصرف در کلیه باغات و مزارع
11  نوتری مکس20-20-20  کود کامل محلول دراب-همراه با6عنصرریزمغذی محصول (اسپانیا) 23  کود پلیت مرغی  

کودآلی ارگانیک- دارای کلیه عناصر آلی و ریز مغذی

جهت خاک
12  نوتری مکس36-12-12  کودکامل پتاس بالا-همراه با عناصرریزمغذی محصول (اسپانیا) 24