انواع بذر دارویی

ردیف

نام بذر

نام علمی

1

زوفا

Hyssopus officinalis

2

کاسنی

Cychorium intibus

3

گل ماهور

Verbascunm thapsus

4

پنج انگشت

Vitex negundo

5

بادرنجبویه

Melisa officinalis

6

اکالیپتوس

Eucalyptus camaduldnsis

7

سیاهدانه

Nigella arvnsis

8

آویشن

Thymus persicus

9

آویشن برگ باریک

Thmus daenensis

10

آویشن شیرازی

Thymus vulgare

11

ریواس

Rheum ribes

12

ترشک

Rumex acetosa

13

افسنطین

Artemisia absintium

14

گل مغربی

Oenothera biennis

15

گاوزبان

Borago offceinalis

16

موسیر

Allium ascalonicum

17

زینیان

Carum copticum

18

اسفرزه پسیلیوم

Plantago ovata

19

زیره ایرانی

Bunium percicum

20

رازیانه

Foeniculum vulgare

21

علف چای

Hypericum perferatum

22

نسترن

Rosa canina

23

مورد

Myrtus communis

24

روناس

Rubia tinctorum

25

همیشه بهارکم پر

Calend officinalis

26

همیشه بهارپرپر

Calendula officinalis

27

پرسیاوشان

Adiaanhum capillus

28

بابونه کامومیل

Matricaria chamomilla

29

بابونه اورا

Mataicaria urea

30

بابونه شیرازی

Anthemis pseadocatula

31

بومادران

Achillea millefolium

32

بومادران کوهی

Achillea ermicularis