سبزیجات

سبزیجات

بذورسبزیجات شرکت جهان سبزاز طریق همکاری وارتباط مستقیم با کشاورزان مناطق مختلف (بسته به نوع گیاه)تهیه وسپس بوجاری می گردد و پس از طی مراحل تست خلوص و قوه نامیه آماده بسته بندی شده که در بسته بندی های 25 کیلوگرمی جهت مصارف عمده و بسته بندی کوچک جهت مصارف خانگی به همراه دستورالعمل کشت و کود عرضه میگردد.

در ذیل تصاویر و تنوع این اقلام قابل مشاهده می باشد.