سبزیجات

کدو طبی

b_200_0_16777215_00_images_bazr_kadoo-tebi.jpg

نحوه کشت :
بذر موجود جهت کاشت 25 تا30 متر مربع زمین کافی می باشد ،بذر ارائه شده دارای خلوص 97 درصد و قوه نامیه 85 درصد می باشد که در اوایل فروردین تا اواسط اردیبهشت کشت میشود و زمان برداشت آن در اوایل پائیز می باشد.
خواص:
این گیاه از نظر طب سنتی گرم می باشد و از خواص تخم آن می توان به کاهش کلسترول خون و درمان پروستات غیرمزمن در آقایان اشاره کرد.