گل

لاله عباسی

گروه: زینتی-چند سالهlale-abasi
زمان کشت: اوایل پاییز-اوایل اسفند
دوره گلدهی: اواسط بهار تا اواخر تابستان
آب و هوا: مقاوم به گرما با نیاز آبی متوسط