ارگانیک

b_279_158_16777215_00_images_kood_kood-organik.jpg

امروزه با توجه به استفاده بیش از حد کودهای شیمیایی و نیز شور شدن آب چاه ها  در برخی مناطق اکثر خاک ها دچار کاهش ارزش حاصلخیزی گردیده است و لذا دچار فقر مواد آلی می باشند و از آنجایی که صنعت کشاورزی کشورمان در جهت کشاورزی ارگانیک حرکت می کند استفاده از کود های پلت آلی بسیار متداول و پر طرفدار می باشد.
کود پلت مرغی Guano green یکی از همین کود های آلی با خواص ذیل است:
1.کاملا ضدعفونی شده و فاقد هرگونه علف های هرز و لار وحشرات.
2.افزایش ضریب نگهداری رطوبت در خاک.
3.دارای کلیه عناصر مفید آلی و ریز مغذی جهت خاک
4.کاهش EC خاک وسبک کردن بافت خاک های سنگین
5.جذب سایر عناصر غذایی و آزاد سازی تدریجی مواد.
6.کاهش درصد سرمازدگی ریشه در زمستان های طولانی و سخت.
7.سهولت مصرف و کاهش هزینه های کارگری نسبت به کودهای آلی خام.
8.تولید محصولی سالم و ارگانیک.

میزان مصرف

نام محصول

700 تا 1000 کیلوگرم درهکتار

محصولات گلخانه ای

800 تا 1200 کیلوگرم درهکتار

صیفی جات (خیار-گوجه-هندوانه-خربزه-کدو و...)

700 تا 800 کیلوگرم در هکتار

انواع سبزیجات

800 تا 1000 کیلوگرم درهکتار

غلات (گندم-جو-برنج و...)

800 تا 1000 کیلوگرم درهکتار

بقولات(یونجه-شبدر...)

3تا5کیلوجهت هردرخت براساس سن درخت

انواع درختان میوه دانه داروهسته دار

800 تا 1200 کیلوگرم درهکتار

چمن و فضای سبز و گلهای زینتی

750 تا 1000 کیلو درهکتار

سیب زمینی-چغندرقند-پیاز