کود کامل ماکرو آبیاری

micro-abiari-new

توضیحات:
کود کامل ماکروآبیاری کودی است کامل و 100درصد محلول درآب با فرمول 18-12-18 که همچنین دارای عناصر آهن، روی، منگنز، و منیزیم بر پایه سولفات می باشد که با آب و خاک های شور نیز سازگار بوده و سبب افزایش رشد رویشی و زایشی گیاه و همینطور حفظ گل و جلوگیری از ریزش آن می گردد.
مصرف آن نسبت به کودهای ماکرو زراعی بسیار پایین بوده و همین امر سبب کاهش قیمت آن،کاهش هزینه های مصرف و سهولت مصرف و در نتیجه مقرون به صرفه بودن این محصول گردیده.
زمان مصرف:
میزان به نوع محصول معمولادرابتدای فصل رشد یا بعد از ریزش گل وزمان افزایش سایزمیوه می باشد.
نحوه مصرف:
- محلول پاشی با مقدار 6 کیلو در هزار لیتر آب.
- بصورت آب آبیاری: به میزان 25 تا 30 کیلو گرم در هکتار با استفاده از ظرف شیب دار جهت تنظیم یکنواختی مصرف در زمان آبیاری ویا استفاده در تانک کود در سیستم آبیاری تحت فشار.
- مصرف خاکی:جهت استفاده در چالکود به مبزان 200 تا 500 گرم جهت هر درخت، بسته به سن درخت و در محصولات زراعی 30 تا 50 کیلوگرم در هکتار.
موارد مصرف:
- کلیه محصولات زراعی .
- باغی.
- گلخانه ای.
- صیفی جات.
- گل.
- گیاهان زینتی و دارویی.
- فضای سبز،خزانه و باغچه های خانگی.
توجه: استفاده بیش از حد درروش محلول پاشی موجب سوزانندگی برگها میگردد.