انواع نهال

تولید، تامین و عرضه انواع نهال

nahal

شرکت جهان سبز زاینده رود  در زمینه تهیه و توزیع انواع نهال شناسنامه دار مثمر و غیر مثمر با عقد قرارداد با تولید کننده های تائید شده به تامین نهال های با اصالت و با کیفیت نموده است.