تماس با ما

اطلاعات تماس

آدرس:
اصفهان - بلوار کشاورز - بلوار گلها – 50 متر بعد از سه راه دکتر حسابی - شرکت تعاونی کشاورزی جهان سبز زاینده رود. کد پستی : 8174833366

تلفن: تلفن : 03137802050-03137813191-03137805020-03137812303-03137815020 بخش فروش ژئو ممبران: 03137812303

فکس: 031-37814766

موبایل: تلفن همراه(مدیر فروش نهاده ها): 9492050-0939

فرم تماس

قسمتهای ضروری*